niet méér vliegen op beek
Alliantie tegen uitbreiding Maastricht-Aachen Airport

Welkom op onze website!

 

Als het ontwerpluchthavenbesluit voor MAA goedgekeurd wordt gaat het aantal vluchten met grote (vracht)vliegtuigen verdrievoudigen. Woonwijken worden onleefbaar door geluid en luchtverontreiniging.

Daarnaast worden we structureel voorgelogen als het gaat om de te verwachten overlast. Net als bij Lelystad blijken cijfers niet te kloppen. Arjen Lubach kan het ons in duidelijke taal uitleggen:


Hier meer details over de plannen van de nieuwe exploitant :

  • Meer vervoer van personen; van 250.000 personen naar 700.000 in 2025, een stijging van +280%.
  • Meer vrachtvervoer van 80.000 ton nu, naar 250.000 ton in 2025, een stijging van +312,5%.
  • Het gebruik maken van de volledige lengte van de landingsbaan om grotere en zwaardere vliegtuigen te laten landen. Bij het opstijgen kunnen de vliegtuigen vertrekken met meer kerosine.
  • Er zullen meer en zwaardere vliegtuigen komen.
  • De exploitant en de Provincie zijn voornemens om middels en gedoogconstructie het gebruik van de 250 meter veiligheidsuitloop (Stopway) van de landingsbaan toe te voegen aan de landingsbaan. Hierdoor wordt de veiligheid welke enkele jaren geleden is toegevoegd  volledig weggenomen.  
  • In het najaar wordt een nieuw Luchthavenbesluit genomen. Hierin kunnen de contouren en de samenhangende maatregelen bijvoorbeeld extra isolatie of het slopen van woningen opgenomen worden. 


Vliegveld Beek is nog nooit rendabel geweest en eerdere uitbreidings- en reddingsplannen zijn iedere keer gefaald. Echter de schijnbaar onuitputtelijke financiële steun van de provincie zorgt ervoor dat omwonenden zich opnieuw zorgen moeten maken over wat hen boven het hoofd hangt. Gevarenzones, geluidszones, stankoverlast, milieuschade, niets lijkt er toe te doen, de provincie en het luchthavenbestuur gaan ongestoord door met hun plannen.

Dat gaan wij proberen te voorkomen!