niet méér vliegen op beek
Alliantie tegen uitbreiding Maastricht-Aachen Airport

Achtergrond & informatie

Meer dan dubbel zoveel vliegbewegingen verwacht dan eerder aangegeven

Aan de omwonenden van luchthaven MAA is in juni vorig jaar bij de informatiebijeenkomsten meegedeeld dat het aantal vliegbewegingen met grote (vracht)toestellen gemiddeld per dag met slechts 12,4 toeneemt ten opzicht van 2015. Volgens een achterliggend document is de toename per dag echter 28. Voor omwonenden is veruit de belangrijkste informatie over de toekomstplannen van MAA: de toename van het groot luchtverkeer, omdat daarvan zeer veel hinder ondervonden wordt. Juist op dit punt is volstrekt verkeerde informatie gegeven.

Dit is gebeurd op de informatiebijeenkomsten voor omwonenden van Meerssen en Beek op 13 en 16 juni 2016. De avonden waren georganiseerd door de Gemeente Beek, Gemeente Meerssen, Provincie Limburg, Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht en Maastricht Aachen Airport.

De Alliantie Tegen Uitbreiding MAA heeft daarom bijgevoegde brief gestuurd naar de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht. Er is tevens een brief gestuurd naar de Staatssecretaris.

   Deze Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht heeft op donderdag 23 februari 2017 om 16.00 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Beek. Wij zijn zeer benieuwd welke antwoorden de Commissie gaat geven op onze vragen in de brief. Wij zullen bij die vergadering aanwezig zijn. U ook?

Brief aan CRO.pdf (670.22KB)
Brief aan CRO.pdf (670.22KB)

 


Kritische kijk van Michiel Brouwers op de plannen en steun voor MAA

http://www.michelbrouwers.com/maastricht-aachen-airport/


Aanvraag luchthavenbesluit

Vervolgprocedure luchthavenbesluit
Vervolgprocedure luchthavenbesluit_tcm318-378830.pdf (126.83KB)
Vervolgprocedure luchthavenbesluit
Vervolgprocedure luchthavenbesluit_tcm318-378830.pdf (126.83KB)

MER beoordelingsbeslissing
M.e.r.-beoordelingsbeslissing_tcm318-378829.pdf (111.64KB)
MER beoordelingsbeslissing
M.e.r.-beoordelingsbeslissing_tcm318-378829.pdf (111.64KB)Voornemen aanvraag Luchthavenbesluit
Voornemen tot aanvraag van een luchthavenbesluit_tcm318-378770.pdf (115.26KB)
Voornemen aanvraag Luchthavenbesluit
Voornemen tot aanvraag van een luchthavenbesluit_tcm318-378770.pdf (115.26KB)
Fijnstof

Hier een aantal belangrijke rapporten waaruit blijkt dat vliegverkeer een grote bijdrage levert aan de ultrafijnstofconcentraties in de directe omgeving. Het RIVM onderzoekt nu de relatie met gezondheid. Maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat het invloed heeft op de gezondheid. De provincie zou er goed aan doen om uit voorzorg te wachten met de uitbreidingsplannen, omdat er een grote kans is dat het slecht is voor de gezondheid van de direct omwonenden. 

Fijnstof onderzoek RIVM
fijnstof onderzoek Rivm.pdf (3.38MB)
Fijnstof onderzoek RIVM
fijnstof onderzoek Rivm.pdf (3.38MB)
TNO rapport ultrafijnstof Schiphol samenvatting
publiekssamenvatting-tno-onderzoek-ultrafijnstof-rondom-schiphol.pdf (196.21KB)
TNO rapport ultrafijnstof Schiphol samenvatting
publiekssamenvatting-tno-onderzoek-ultrafijnstof-rondom-schiphol.pdf (196.21KB)

 

Lucht - Ultra fijnstof rondom Schiphol
artikel-tijdschrift-lucht-ultrafijnstof-rondom-schiphol.pdf (481.14KB)
Lucht - Ultra fijnstof rondom Schiphol
artikel-tijdschrift-lucht-ultrafijnstof-rondom-schiphol.pdf (481.14KB)
Longfonds - Controleer wat U inademt.

https://www.longfonds.nl/gezondelucht/


Klachten Informatie Centrum - U kunt hier klachten betreffende overlast MAA indienen.

https://www.kicl.nl/index.php


Persbericht 

Persbericht Alliantie November 2016
Persbericht november 2016.pdf (339.07KB)
Persbericht Alliantie November 2016
Persbericht november 2016.pdf (339.07KB)