Niet-meer-vliegen-op-Beek
Alliantie tegen uitbreiding Maastricht-Aachen Airport

De deelnemers aan deze alliantie

Het aantal leden van de alliantie stijgt gestaag. Naast bezorgde omwonenden van MAA uit Beek, Geverik, Kelmond, Ulestraten en Meerssen, initiatiefnemers van deze site, hebben de volgende partijen zich gemeld voor aansluiting bij de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA:


Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek

Milieudefensie Meerssen

Stichting Klaor Loch, Maastricht

Stichting Milieufront Eijsden

Actiegroep De Boze Moeders

Artsenwerkgroep

Statenfractie GroenLinks 

GroenLinksfractie Maastricht

Stichting Natuurlijk Geuldal

Burgerinitiatief Vallei Lemiers